AD ALPRO VLASENICA
AD ALPRO VLASENICA
75440 VLASENICA, BIH
NJEGOŠEVA B.B.

+387 56 733040, DIREKTOR
+387 56 710570, DIREKTOR PRODAJE
+387 56 733750, LOGISTIKA
+387 56 710571, TEHNIČKA PODRŠKA
+387 33 766 275, SARAJEVO
+387 51 508 630, BANJA LUKA
+387 56 733196
VLADAN NASTIĆ, direktor
DEJAN TODOROVIĆ, šef marketinga

AD ALPRO VLASENICA

Proizvodnja aluminijumskih profila sa i bez termičkog prekida namenjenih za:

  • aluminijumska vrata i prozore
  • aluminijumska vrata i prozore sa termičkim prekidom
  • klasične, strukturalne i polustrukturalne fasade
  • klizna vrata i prozore
  • ograde
  • okapnice za drvene prozore i vrata
  • autokaroserijske stranice
  • unutrašnje pregradne zidove
  • sajamske konstrukcije

Standardni aluminijumski profili (cevi, šipke, L, T, U, Z profili, lajsne za crnu bravariju), profili za elektro i mašinsku industriju, profili na osnovu konstrukcije kupca, površinska zaštita aluminijumskih profila postupkom eloksaže i plastifikacije, savijanje lučnih pozicija od aluminijumskih profila, izrada različitih konstrukcija od aluminijumskih profila.


 office@alpro-vl.com
 info@alumil.ba
 www.alumil.ba

KATEGORIJE