INFONET-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

DITUR - Protivpožarnost u arhitekturi, prikaz objavljene literature na srpskom jeziku

21.10.2009. | DITUR

Pitanje protivpožarne zaštite veoma je aktuelno u savremenoj arhitekturi. Međutim, osim izbornog predmeta na mašinskom faklutetu protivpožarni predmeti ne izučavaju se na drugim faklutetima i to se sada oseti u našoj građevinskoj praksi. Samim tim i literatura koja se bavi pitanjima borbe protiv požara nije nastajala sistematski i zainteresovani profesionalci mogu imati problema da saznaju koja literatura postoji na srpskom jeziku i gde je mogu nabaviti.

Iz tog razloga je DITUR (Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima) na svom sajtu, u kategoriji Publikacije, dao kratki pregled izdanja koja se bave temom protivpožarnosti, sa kratkim opisom svake od publikacija. Ovde vam dajemo nešto skraćeni spisak, a na dnu teksta možete naći link ka ovoj stranici na sajtu DITUR-a.

Spisak literature

Požar i osiguranje u industriji, M. Vidaković - U ovom priručniku razmatra se ugroženost od požara i eksplozije od eksplozivnih smeša industrijskih, rudarskih i drugih pogona, skladišta opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih materija. Na osnovu tehnoloških opasnosti autor, imajući u vidu nastanak i razvoj požara, odnosno efekte eksplozije u ovim ambijentima, razmatra urbanističke, tehničke i organizacione mere zaštite. Kroz celo izlaganje ukazuje se na zakonske i tehničke propise državnih organa ali i na norme kompanija za osiguranje ...

CD sa savetovanja CFPA 16. juna i savetovanja DITUR-a 17. juna (snimljeno u jednom kompletu) - Kompletna predavanja učesnika iz Evropske konfederacije zaštite od požara i naših eminentnih stručnjaka. Cena CD-a je 1000 dinara (+PTT troškovi). Na CD-u se nalazi i nekoliko filmova, kao i dosta drugog korisnog materijala iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti.

Opasnost na aerodromu autora Martina Đovčoša (strana 114, format 14 x 21 cm, 4-bojna ofset štampa, cena: 350,00 dinara + ptt troškovi) - Ova knjiga je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada autora na unapređenju spasilačko vatrogasne službe na našim aerodromima...

Protivpožarna preventiva - Ovo je prvi udžbenik preventive požara za srednje škole u Srbiji. Knjiga je pisana po progamu koji je u to vreme bio važeći (1997.) za obrazovanje tehničara koji su usmeravani za zaštitu od požara (u to vreme u Srbiji je bilo 6 škola (redovno ili povremeno upisivale za taj smer) koje su imale odelenja ovog profila obrazovanja. Knjiga je štampana u B5 formatu sa oko 330 strana. Tiraž je bio 1000. Knjiga se prodavala nekoliko godina kao vrlo pristupačna knjiga, po ceni, u knjižarama izdavača. Naziv knjige je neumesan ali nije bilo mogućnosti da dobije korektan naziv - Preventiva požara. Moguće je da je izvestan broj knjiga još na raspolaganju kod izdavača a može se naći u većim bibliotekama.

Prostori ugroženi eksplozivnim smešama - Knjiga je jedna od prvih izdanja u Srbiji na teme zaštite od eksplozija eksplozivnih smeša a izašla je kao priručnik za kurseve koje je organizovao Institut Vinča – Centar za permanentno obrazovanje za radnike koji rade na poslovima izrade elaborata o ovim problemima i održavanju Ex uređaja. Knjiga je štampana 1993 a formata B5 obima oko 272 strana. Štampano je 1000 primeraka. Knjiga je uspešno korišćena nekoliko godina a sadržaje je dalje obrađivao i dopunjavao R Jovanov sa drugim saradnicima u nizu knjiga.


Priručnik zaštite od požara u arhitekturi - Projektantima arhitekture, gradjevincima, mašincima, elektroinženjerima, tehnolozima, inspektorima i osiguravačima, pomaže tokom rešavanja problema požarne zaštite objekta uz evakuaciju ljudi i materijalnih dobara. Priručnik je koncipiran prema najnovijim istraživanjima u svetu i nudi predloge svetske regulative u kontekstu naše regulative...  

Priručnik zaštite od požara u arhitekturi (dopunjeno izdanje) - Na 1.000 strana B5 formata. U odnosu na prvo izdanje, dodat je poseban deo o sredstvima za gašenje. Cena - 140 evra.

JUS TP 21: 2003 - Knjiga je nastala povodom objavljivanja originalne Tehničke preporuke za urbanističke i građevinske mere zaštite od požara a kao JUS TP 21: 2003. Knjiga sadrži i komentar autora i brojne druge priloge. Knjigu je izdala mlada izdavačka firma Zaštita sistem kao svoje prvo izdanje. Knjiga je većeg formata (skoro A4) sa tvrdim povezom a ima oko 350 strana.

Obrađuje se na vrlo pristupačan način kako se usvajaju koncepti bezbednosti pa se u daljem radu precizira sistem. Jedno poglavlje posvećeno je i arhitektonsko-građevinskom projektovanju industrijskih zgrada. Pored ostalih tu su i tekstovi dva zakona (o zaštiti od požara i eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima) i komentari o njima. Knjiga se može nabaviti kod izdavača kontakt na tel.  +381 11 299 08 14 

Planiranje i projektovanje hotela i poslovnih zgrada bezbednih od požara i drugih akcidenata - Knjigu je izdala ista izdavačka kuća kao predhodnu – Zaštita sistem, Beograd 2007. g. Knjiga je nastala kao bitno proširenje sadržaja iz komentara preporuke JUS TP 21 i detaljnije je obrađeno planiranje i projektovanje hotela i poslovnih zgrada pretežno u pogledu bezbednosti od požara i eksplozija ali i od nekih drugih udesa ali i planiranih akcija. Knjiga je malo uvećanog formata u odnosu na B5 sa oko 480 strana, s tvrdim koricama, prošivevim povezom. Tiraž knjige je 500 primeraka.

Knjiga sadrži veliki broj crteža i ilustracija a namenjena je takođe planerima i projektantima. Definišu se osnovni koncepti, upućuju planeri i projektanti na proverena kvalitetna idejna rešenja i govori o slabostima izvedenih objekata, požarima koji su to pokazali.Knjiga je velikim delom pisana vrlo pristupačnim stilom a za one koji traže više teorije u pojedinim poglavljima daju se osvrti na savremena naučna i inženjerska dostignuća. Knjiga se može nabaviti kod izdavača kontakt na tel.  +381 11 299 08 14 


Termodinamika nekontrolisanog sagorevanja, M. Vidaković
Termodinamika Požara daje odgovore na mnoga pitanja, koja se mogu pojaviti tokom projektovanja ili izrade Elaborata zaštite od požara.
Kniga nudi primer softvera za izradu dijagrama kretanja temperature u funkciji od vremena, hipotetičnog požara, kako bi se izbegle greške u fazi projektovanja i izvođenja...

Glosar bezbednosti od požara, sa rečnikom ISO 13943 : 2000 (više pogledajte na linku ovde) - Knjiga je izdanje AGM Beograd a objavljena je 2008. god. Knjiga je B5 formata sa oko 210 strana. Knjiga obuhvata rečnik termina pi ISO 13943 : 2000 a u kome su obuhvaćeni osnovni termini i oni iz domena baznih laboratorijskih ispitivanja materijala i konstrukcija (177 termina). Date su definicije i termini na engleskom i srpskom jeziku i termini na nemačkom jeziku.

U drugom delu dat je detaljniji komentar termina i definicija sa brojnim slikama i ilustracijama. U drugom delu dat je uobučajeni sadržaj za ilustrovane rečnike termina i reči engleskog jezika koji se koriste u okvirima struke požarne bezbednosti. I taj deo sadrži veliki broj slika i ilustracija. Knjiga je namenjena svima onima koji se upuštaju u prevođenje standarda, knjiga stručnih tekstova, prospekata i drugih materijala iz ove oblasti ne samo sa engleskog jezika.

Knjiga se može nabaviti kod izdavača kontakt na tel. +381 11 261 85 54 

Mišljenje i ocena MUP-a Srbije, Beograd, Sektor za zaštitu i spasavanje 01/3 broj 217-29/06, 28.08.2006. Beograd, Predmet: Mišljenje na "Priručnik o zaštiti od požara u stanovima i stambenim zgradama", autora Omera Arnautovića. Protivpožarna zaštita obrađena u ovom priručniku zaslužuje široku pažnju jer je na jednom mestu i sa mnogo truda autora predstavljeno sve ono što može činiti potencijalnu opasnost. Materija i način na koji je sistematizovana je plod dugotrajnog rada i iskustva koja je autor imao tokom svog radnog veka.

Znanja sakupljena i obrađena na jednom mestu posebno sa ovako značajnom temom su uvek dobrodošla svim zainteresovanim za ovu oblast, a posebno je važno istaći da je sve što sadrži ovaj priručnik upotrebljivo za korisnike, kako početnike u ovoj materiji tako i one sa izvesnim predznanjem. U svakom slučaju priručnik bi trebalo s pažnjom proučiti kako bi svako sagledao sve ono što svakodnevno ne uočavamo, a u ne malom broju slučajeva rezultuje problemima koji se katkad iskomplikuju. Iskustva data u ovom priručniku su sigurno vredna i upotrebljiva pa zato napore autora da se ova materija približi krajnjim korisnicima u svakom slučaju treba pohvaliti.

Autor priručnika, pored zaštite od požara i spasavanja, ukazao je i na druge vidove opasnosti i nesreća koje se svakodnevno dešavaju u stanovima i stambenim zgradama. Posledice su evidentne. Veliki broj stradalih i povređenih, znatna materijalna šteta. Iskustveno, logički, primerima, ukazano je kako dolazi do nesreća i šta treba učiniti da se one izbegnu. Ako se ima na umu šta je u ovoj kratkoj preporuci rečeno i u priručniku napisano i savetovano, može se dati ocena da je ovaj priručnik dragoceno štivo koje, kako reče autor "Ukoliko se samo prelista i delimično pročita, on će postići svoj cilj i opravdati uloženi trud".

Istorija profesionalne službe zaštite od požara - Od otkrića vatre čovek je nastojao da je prilagodi svojim potrebama ne bi li opstao u surovoj prirodi. Razvoj ljudskog roda može se meriti stepenom ovladavanja vatrom (priprema hrane, grejanje, topljenje metala itd.). Kada je čovek počeo da živi u naseljima, pored koristi ona je počela da predstavlja opasnost za njegovo stanište. Može se reći da od tada počinje istorija borbe protiv požara...

[Odlomak iz knjige o DITUR-u]: U 2002. godini formirano je pri Društvu inženjera i tehničara Srbije Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR) na inicijativu Milovana Vidakovića, Tome Nedića, Dragana Sekulovića i Nikole Kleuta. Ličnim vezama dr Vidakovića sa vodećim ljudima svetskih (NFPA, CFPA i dr.), nacionalnih institucija (FPA, VdS i dr.) koje se bave pre svega zaštitom od požara održano je i u našoj zemlji više skupova na kojima su gostovali istaknuti predstavnici ovih ustanova kao predavač i.

Vidaković je u nizu godina organizovao posete naših stručnjaka poznatim sajmovima u Birmingemu i Parizu ali i posete najznač ajnijim laboratorijama i koledžima koji imaju poligone i laboratorije za obučavanje i uvežbavanje vatrogasaca, a sa ciljem da se otvore širi vidici i pripremi naše društvo za nova, evropska, rešenja. DITUR je postao 2002. redovan član CFPA. Povezivanje inženjera (uglavnom van državnih organa) u neprofitno društvo koje se bave požarnom bezbednošću nailazilo je na izvesne otpore u nekoliko poslednjih decenija, posebno od strane pobornika vodeće uloge vatrogastva. Tako se ponavlja stara praksa negiranja i otpora od strane tradicionalnih udruženja kada se pojave nova društva.

Linkovi:

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;