INFONET-468X60-BANNER

Pravilnik o nadzoru u toku građenja objekta

04.12.2008. | Gradjevinarstvo.rs

Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora u toku građenja objekta.

“Sl. glasnik RS”, br. 105/2003

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak vršenja stručnog nadzora u toku građenja, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata (u daljem tekstu: stručni nadzor).

Član 2

Stručni nadzor odnosi se na:

 • pripremne radove;
 • građevinske i građevinsko-zanatske radove;
 • ugradnju instalacija, postrojenja i opreme;
 • druge radove koji se izvode u toku građenja objekata.

Član 3

Stručnim nadzorom obezbeđuje se naročito:

 • kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
 • redovno i blagovremeno praćenje kvaliteta radova koji se izvode i provera da li se pri izvođenju svih vrsta radova primenjuju uslovi i mere utvrđeni zakonom i drugim propisima, standardima i tehničkim normativima;
 • kontrola i provera kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);
 • kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme koji se ugrađuju u objekat, odnosno koji se postavljaju i provera da li su isti snabdeveni potrebnim atestima, sertifikatima i drugom dokumentacijom kojom se dokazuje njihov kvalitet;
 • kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa odobrenjem za izgradnju i glavnim projektom na osnovu koga se vrši građenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
 • blagovremeno uočavanje promena uslova gradnje objekta i preduzimanje potrebnih mera u slučaju da ti uslovi utiču na dalje izvođenje radova (promene vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geotehničkim elaboratom i dr.);
 • proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
 • redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti te gradnje sa ugovorenim rokovima;
 • saradnja sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

Lice koje vrši stručni nadzor daje uputstva izvođaču radova, sarađuje sa projektantom i projektantskim nadzorom u cilju obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta i radova i sarađuje sa izvođačem radova u pripremi projekta izvedenog objekta i rešavanju svih drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

Član 4

Stručni nadzor se obezbeđuje od početka građenja objekta do njegovog završetka i izdavanja upotrebne dozvole i obuhvata sve faze građenja.

Član 5

Lice koje vrši stručni nadzor određuje investitor, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice kome je investitor poverio vršenje stručnog nadzora (u daljem tekstu: nadzorni organ).

Član 6

Stručni nadzor se može obezbediti i za izvođenje pojedinih radova na građenju objekta, kao i nadzor od strane projektanta objekta.

Član 7

Nadzorni organ ima pravo da stalno prati i kontroliše izvođenje radova na gradilištu, kao i na drugim mestima na kojima se izvode radovi za potrebe građenja objekta.

Član 8

Sva zapažanja u toku vršenja nadzora, nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik na propisan način.

Član 9

Ako nadzorni organ u vršenju stručnog nadzora utvrdi da izvođač odstupa od osnovne koncepcije građenja, projektovanih detalja, predviđenih kvaliteta materijala koji se ugrađuju, ili u pogledu drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrednost objekta ili na produženje rokova izgradnje, o tome obaveštava investitora i izvođača radova i preduzima druge mere u granicama svojih ovlašćenja.

Član 10

Kada utvrdi nepravilnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, nadzorni organ obaveštava nadležnog inspektora radi preduzimanja potrebnih mera (izdavanje izvođaču radova naloga za preduzimanje neophodnih mera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica, obustavljanje radova u svim slučajevima kada dođe do zaključka da se pri izvođenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, upotrebljivost, trajnost, cenu i ostvarivanje projektantskog koncepta objekta, ili mogu da dovedu do materijalne štete i ljudskih žrtava i dr.).

Član 11

Ako je u toku izvođenja radova neophodno odstupati od tehničke dokumentacije, nadzorni organ o tome obaveštava investitora, radi preduzimanja odgovarajućih mera.

Član 12

Nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora pismeno konstatuje nad kojim radovima vrši stručni nadzor, uočene nedostatke pri izvođenju radova, mere koje je preduzeo ili je na njih uputio izvođača radova, odnosno odgovornog izvođača radova, rokove koje je dao za njihovo otklanjanje, primedbe u pogledu kvaliteta i dinamike građenja, kao i druge podatke koji su bitni za praćenje toka građenja objekta.

Podatke iz stava 1 ovog člana nadzorni organ unosi u građevinski dnevnik.

Građevinski dnevnik overavaju svojim potpisom i pečatom nadzorni organ i odgovorni izvođač radova.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora u toku izgradnje objekata ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 58/97).

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...
Dr 20.03.2024.
Najveća prednost betonskog crepa u odnosu n...

;