INFONET-468X60-BANNER

BLANKO-970X250-BANNER

19. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA - u gradu Šapcu, od 8 do 15. novembra 2010. godine

06.09.2010. | Gradjevinarstvo.rs

PREMIJERNA POSTAVKA 19. SALONA URBANIZMA
UDRUŽENJA URBANISTA SRBIJE
U GRADU ŠAPCU OD 8-15. NOVEMBRA 2010.GODINE

O R G A N I   S A L O N A

SAVET SALONA:

 • Slavica Ferenc, predsednik Saveta, UUS
 • Vesna Prosenica, zamenik predsednika Saveta,UUS
 • Nebojša Janjić, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
 • Prof.dr Dragoslav Šumarac, Inženjerska komora Srbije
 • Mr Aleksandar Jevtić, UUS Vojvo|ansko udruženje urbanista, Grad Novi Sad
 • Prof.dr Vesna Zlatanović Tomašević, Društvo urbanista Beograda
 • Milorad Miladinović, Matična sekcija urbanista IKS
 • Mr Dragan Radivojević, JP Zavod za urbanizam Niš
 • Dragana Canić, Društvo urbanista Niša
 • Ivan Radulović, Aktiv urbanista Kragujevca
 • Mr Miroslav Vujatović, DAGIT, Banjaluka
 • Mirjana Pešić, Grad Niš
 • Prof.dr Miodrag Ralević, Grad Beograd
 • Mirjana Ćirić, Grad Kragujevac
 • Dragan Jakšić, Grad Kosovska Mitrovica
 • Slavko Lukić, Grad Bijeqina
 • Dr Milan Punišić, Grad Kruševac

SELEKCIONA KOMISIJA:

 • Milena Đorđić, Šabac, predsednik
 • Bojan Alimpić, Šabac, član
 • Željka Koralija, Bijeljina, član

ŽIRI 19. SALONA:

 • Jasmina Stevanović, Šabac predsednik
 • Gordana Đilas, zamenik predsednika,Novi Sad
 • Vuk Đurović, član, Beograd
 • Mr Miroslav Vujatović, član, Banja Luka
 • Mr Dragan Radivojević, član, Niš
 • Nikola Gadžovski, član, Skopqe
 • Dragana Đorđević,Inženjerska komora Srbije, član

IZVRŠNI PRODUCENT: Bojan Alimpić, Šabac

TEHNIČKI SEKRETAR: Svetlana Jakovljević, Beograd, UUS

K O N T A K T

 • UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE, 11000 BEOGRAD, ul. Kneza Miloša 9/1 sa naznakom "Za 19. SALON"
 • t.r. 205-25985-24 (za kotizacije)
 • Telefon-faks: +381-11-33 47 418; +381 63 81 05 864
 • e-mail: urbanist@EUnet.rs /za prijavu rada; jasna_maricevic@yahoo.com /prijava, opis rada, grafički prilog

Kotizacije za radove uplaćivaće se na tekući račun Udruženja urbanista Srbije.
UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE

19. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA - premijerna
postavka u gradu Šapcu, od 8-15. novembra 2010. godine

 • Organizator: UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE
 • Realizator Salona: UDRUŽENJE URBANISTA SRBIJE u saradnji sa JUP "PLAN" Šabac
 • Generalni pokrovitelj: MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA I GRAD ŠABAC
 • Gradovi pokrovitelji: BEOGRAD, NOVI SAD, NIŠ, KRAGUJEVAC, UžICE ,KOSOVSKA MITROVICA I BANJA LUKA
 • Pokrovitelj: INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije koja predstavqa smotru najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija. Celokupna ili delimična postavka Salona prezentuje se u gradovima pokroviteljima i drugim gradovima u zemlji i inostranstvu.

Učesnici 19.Salona mogu biti članovi Udruženja urbanista Srbije i zainteresovane organizacije i pojedinci sa područja Republike Srbije, Republike Srpske i inostranstva. Za učešće na 19. Salonu biće upućeni pozivi odgovarajućim profesionalnim udruženjima i pojedincima u inostranstvu.

KARAKTER I SADRŽAJ 19. SALONA

 • Salon se realizuje kao redovni, sa radovima u okviru sledećih kategorija u čijem su sastavu i inostrani radovi:
 • Prostorni planovi
 • Generalni urbanistički planovi
 • Planovi generalne regulacije
 • Planovi detaljne regulacije
 • Urbanistički projekti i realizacije
 • Konkursi
 • Istraživanja i studije iz oblasti urbanizma
 • Zaštita životne sredine kroz studije i planove
 • Primena informatičkih tehnologija
 • Publikacije
 • Studentski radovi

PROPOZICIJE ZA UČEŠĆE NA 19. SALONU

Za 19. Salon se prijavljuju radovi koji, u formi i sadržaju, nisu izlagani na prethodnim Salonima. Prijava sadrži grafičku ilustraciju rada i tekstualne podatke o radu i autoru, uključujući kratak opis rada na srpskom i engleskom jeziku (u WORD-u) za Katalog. Uz prijavu obavezno dostaviti i digitalnu verziju plana-za svakog člana žirija po jedan.

Rok prijave radova za učešće na Salonu (CD sa tekstom i grafičkim prikazom za Katalog) je 2. oktobar 2010.godine, a rok dostavljanja radova je 23. oktobar 2010. godine. Selekciona komisija počinje sa radom 26. oktobra 2010. godine i zaključuje listu radova za učešće na Salonu  i prikazivanje u Katalogu 27.oktobra 2010.godine.

Žiri počinje sa radom 6. novembra 2010. godine. Žiri će uzeti u razmatranje samo radove za koje je Selekciona komisija utvrdila da ispunjavaju uslove za izlaganje.

Ukupan broj radova koji se izlažu na Salonu može biti ograničen, s tim što je broj studentskih radova do 10% ukupnog broja izloženih radova na Salonu, o čemu vodi računa Selekciona komisija.

Preuzimanje radova koji nisu prihvaćeni za izlaganje je moguće po završetku premijerne postavke Salona.

PRIPREMA RADOVA ZA IZLAGANJE

Za izlaganje na 19. Salonu radovi se prikazuju isključivo na sledeći način:

 • na panou formata 70/100cm (najviše dva panoa, na tankom kartonu, bez uramljivanja, aranžman po izboru učesnika);
 • u formi publikacije iz oblasti urbanističke teorije i prakse
 • u formi kompjuterskih prikaza, metodoloških inovacija, razvoja digitalne tehnologije kao i unapre|enja standardnih metoda izrade prostornih i urbanističkih planova.

Video, slajd, kompjuterski i drugi prilozi koji su dodatna pojašnjenja radova prikazanih na panoima mogu biti prikazani žiriju u utvrđenom zajedničkom terminu, a pre konačnog donošenja odluka o nagradama. Ova dodatna dokumentacija prijavljuje se na Prijavi za 19. Salon urbanizma.

Pripremljeni panoi moraju imati slobodan prostor 10/10cm u donjem levom uglu, za znak Salona i kataloški broj. Svaki pano mora biti potpisan od strane autora, a u slučaju da rad ima dva panoa, na istima treba da bude naznačen njihov redosled.

NAGRADE

Nagrade Salona su: Velika nagrada Salona i Nagrade za najbolje radove u kategorijama. Žiri ima diskreciono pravo da dodeli tri ili manje nagrada i da ne dodeli nagrade u okviru svake kategorije.

Članovi žirija mogu biti članovi radnog tima u izradi rada koji se izlaže ali nemaju pravo žiriranja tog i drugog plana koje izlaže institucija iz koje dolaze.žiri će odluke o nagradama donositi na osnovu Pravilnika Salona,

Pravila i Programa 19. Salona i kriterijuma za vrednovanje radova u duhu tradicije Salona. U okviru otvaranja 19. Salona, organizovaće se prezentacija nagrađenih radova, a organizovaće se i prateća manifestacija.

KOTIZACIJE:

 • za jedan rad na jednom panou-preduzeća - 10.000din+PDV/100 EUR+PDV
 • za jedan rad na dva panoa -preduzeća - 15.000 din. " 150 EUR "
 • za jedan rad na jednom panou-pojedinci - 5.000 din. " 50 EUR "
 • za jedan rad na dva panoa-pojedinci - 7.000 din. " 70 EUR "
 • za publikaciju (knjiga), bez pratećeg panoa - 3.000 din." 30 EUR "
 • studentski radovi - bez kotizacije

Kotizacija se odnosi na jedan rad. Pravo na selktiranje imaju blagovremeno prispeli radovi sa dokazom o uplaćenoj kotizaciji.

STUDENTSKI RADOVI

Prijava i dostava studentskih radova vrši se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, sa naznakom "za 19.Salon urbanizma", na adresu: Beograd, Bul. Kralja Aleksandra br.73 (_), gde se vrši i izbor studentskih radova u periodu od 15-20. oktobra 2010.god., a selekcija najboqih radova izlaže se na Salonu urbanizma.

Rok prijave i dostavljanja radova je 10.oktobar 2010.godine.

Predsednik Saveta Salona Predsednik UUS-a - Slavica Ferenc Mr Dušan Minić

 

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/


ISTAKNUTE FIRME /iz kategorije/


Anketa

Kojom vrstom toplotne izolacije je izolovan vaš stan/kuća?
Nenad 12.06.2024.
Samo da je ne zatvore kao Pailulsku. Više n...
DARKO 15.04.2024.
Nadam se da će ulazak u tunel biti kroz par...
Nemanja 31.03.2024.
A coskovi kako se zidaju?
Miodrag 30.03.2024.
Kuću sam počeo da gradim na porodicnom iman...
Milan 30.03.2024.
Kad završe Ameri ovaj hotel nebi bilo loše ...

;