IZOLACIJA-468X60-BANNER
DIZAJNBIRO-TAKTIL
DIZAJNBIRO-TAKTIL
31333 PRIBOJ, SRB
RABRENOVAČKI PUT B.B.

033 2445 719
064 1534 804
+382 68 115506, CRNA GORA
+387 65 181363, BIH
033 2445 719
VLADAN MARKOVIĆ

DIZAJNBIRO-TAKTIL

Firma Dizajnbiro-TAKTIL proizvodi taktilne proizvode namenjene za slepe i slabovide osobe:

  • Orijentacioni planovi sa Brajevim pismom.
  • Oznake na vratima sa Brajevim pismom.
  • Taktilne staze gumene, za unutrašnje prostore.
  • Taktilne staze aluminijske, za spoljne prostore.
  • Oznake pristupačnosti iz Pravilnika o teh. standardima prilagođavanja objekta za lica sa posebnim potrebama tj. osoba sa inavliditetom.

Prilikom projektovanja i usvajanja proizvodnje navedenih proizvoda vodilo se računa, pre svega o funkciji i primeni u realnim prostorima kao i o ciljnoj grupi kojima su proizvodi namenjeni. Vršena su istraživanja o propisima: domaći, regionalni i svetski tehnički standardi. Radili smo na analizi primera primene u praksi u evropskim i svetskim regijama. Uvaženi su i primenjeni svi propisi, zahtevi i preporuke o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama proizvoda, a vodilo se računa o kvalitetu i postojanosti prilikom upotrebe kao i o estetskim vrednostima samih proizvoda.

Vršena su ispitivanja na akreditovanim institutima i dobijeni pozitivni rezultati (Sertifikati) o antikliznosti i reakciji na požar taktilnih staza, što pruža sigurnost i ispunjenje zahteva o bezbednosti prilikom ugradnje u objektima.

Navedeni taktilni proizvodi su zapravo prilagođena pomagala tj. jedinstveni informativni i signalizacioni sistem za orijentaciju i nezavisno kretanje slepih i slabovidih osoba u spoljnim i unutrašnjim prostorima. Putem Orijentacionog plana sa Brajevim pismom slepa osoba se informiše o rasporedu prostorija za određenu etažu ili kompleks objekata u kojima se nalazi. Hodanjem po taktilnim stazama i prateći njihov tok slepim osobama se pruža osećaj sigurnosti u nezavisnom snalaženju u prostoru. Taktilne oznake na vratima sa Brajevim pismom pružaju informaciju slepim licima dokle su stigli u kretanju i da li su stigli do željenog odredišta.

Na osnovu dosadašnjih referenci urađenih objekata, stečene prakse i usvojenih znanja, firma Dizajnbiro-TAKTIL može da pomogne u realizaciji apliciranja prema fondovima, državnim ili EU, koji pomažu u projektima za prilagođavanje i opremanje objekata i prostora za slepe i slabovide osobe.

Detaljnije o samim proizvodima na sajtu www.taktilnestaze.rs