DARWIN-HRIZANTEMA
DARWIN-HRIZANTEMA
21000 NOVI SAD, SRB
FILIPA FILIPOVIĆA 2

064 1295 523

DARWIN-HRIZANTEMA

Osnovna delatnost firme DARWIN GARDEN DESIGN d.o.o. je proizvodnja tepih trava, ozelenjavanje teritorija, proizvodnja fontana i jezera kao i zalivnih sistema. Osnovana je 1990. godine kao agencija za uređenje i održavanje zelenih površina.

Delatnosti su sledeće: izrada idejnog rešenje i projekta, priprema terena, postavljanje sistema za automatsko zalivanje HUNTER, podizanje travnjaka, postavljanje tepih trave, sejanje trave, izgradnja fontana, izgradnja jezerca, postavljanje dekorativnog rastinja.

DARWIN GARDEN DESIGN d.o.o. delatnosti:

 • Idejna rešenja;
 • Izvođenje radova:
  • zemljani radovi (dovoz kvalitetne zemlje crnice, nivelisanje terena),
  • podizanje travnjaka,
  • sejanje,
  • tepih travnjak,
  • sadnja sadnica,
  • izgradnja vodenih površina (fontana, vodotoka sa slapovima, jezera),
  • kamenjar-alpinetum,
  • sistem za automatsko zalivanje Hunter,
 • Održavanje zelenih površina - zelenilo:
  • redovno košenje travnjaka,
  • orezivanje žive ograde, sadnica, okopavanje,
  • đubrenje organskim đubrivima,
  • čepovanje (bušenje) travnjaka radi postizanja boljeg vodno-vazdušnog režima u istom,
 • Organska proizvodnja tepih travnjaka.