TERMOINŽENJERING
TERMOINŽENJERING
26000 PANČEVO, SRB
OSLOBOĐENJA 39

013 2333 999
013 2333 999
MIODRAG ŽIVULJ, direktor

TERMOINŽENJERING

D.O.O. TERMOINŽENjERING Pančevo je preduzeće za pružanje usluga ispitivanja i kontrolisanja u oblasti proizvodnje i prerade nafte i gasa, procesnoj, petrohemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj i drugim povezanim granama industrije.

D.O.O. TERMOINŽENjERING je od 1994. godine privatna firma sa 12 zaposlenih i 50 spoljnih saradnika iz različitih oblasti ekspertize. D.O.O. TERMOINŽENjERING se nalazi u Pančevu, 20 km od srpske prestonice Beograda. Poslovni prostor je opremljen visoko sofisticiranom inženjerskom opremom. Radno okruženje daje podršku za najbolje rezultate sa snažnim fokusom na efikasnost.

OBLASTI KOMPETENCIJE

D.O.O. TERMOINŽENjERING poseduje sledeće sertifikate, imenovanja i ovlašćenja:

LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE I ETALONIRANjE

  • Akreditovana laboratorija za ispitivanje i etaloniranje - Sertifikat o akreditaciji        br. 01-088 od 13.01.2014. prema SRPS ISO/IEC 17025:2006, izdat od strane  Akreditacionog tela Srbije za:

          - Fizička ispitivanja opreme pod pritiskom gasnih uređaja i instalacija (ventili sigurnosti, regulatori pritiska gasa, automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate, industrijske armature, gasni sistemi, disajni ventili),
          - Ispitivanja bez razaranja (ispitivanja penerantima, ultrazvučno ispitivanje debljine materijala)

KONTROLNO TELO

  • Akreditovano kontrolno telo tipa A - Sertifikat o akreditaciji br. 06-155 od 10.12.2013. prema SRPS ISO/IEC 17020:2012, izdat od strane  Akreditacionog tela Srbije za:

          - Kontrolisanje u oblasti opreme pod pritiskom (posude pod pritiskom, oprema pod pritiskom grejana plamenom ili na drugi način, cevovodi),

          - Kontrolisanje u oblasti jednostavnih posuda pod pritiskom,

          - Kontrolisanje u oblasti pokretne opreme pod pritiskom.

  • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pod jedinstvenim registarskim brojem I019

          - Razvrstavanje opreme pod pritiskom,
          - Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom,
          - Ocenjivanje usaglašenosti posuda pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, kotlova sa vodogrejnim cevima, komornih kotlova i industrijskih        metalnih cevovoda - za module A1, B, B1, C1, F i G,
          -    Ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom,
          -    Nerastavljive spojeve – za odobravanje postupaka za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom kategorije II, III i IV,
          -    Ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom za transport opasnog tereta (periodično kontrolisanje, vanredno kontrolisanje postojeće opreme pod pritiskom i ponovno ocenjivanje usaglašenosti) posuda pod pritiskom, njihovih ventila i ostalog potrebnog pribora u skladu sa odeljkom 6.2  ADR.

Pored respektabilnog i dugogodišnjeg rada, stručnjaci D.O.O. TERMOINŽENjERING poseduju lične licence izdate od strane Inženjerske komore Srbije u oblasti procesne, gasne tehnike, termotehnike i termoenergetike (330 i 430), internacionalno iskustvo i svetski priznate sertifikate EWE i IWI u oblasti zavarivanja.