SFSOPLATE-468X60-BANNER
TESA TAPE
TESA TAPE
1123 BUDAPEST, HU
ALKOTÁS UTCA 55-61, 6. EM.

063 657 676
DUŠAN JANDRIĆ

TESA TAPE

Tesa tape je vodeći dobavljač lepljivih rešenja za dom, kancelariju i industriju. Ova kompanija je sinonim za inovacije i proizvode visokog kvaliteta poslednjih 125 godina.

Društvena i ekološka odgovornost su oduvek bili važni za kompaniju Tesa tape, a održivost je jedan od ključnih strateških ciljeva već nekoliko godina.

Tesa zapošljava više od 500 naučnika, inženjera i istraživača koji širom sveta rade na inovativnim proizvodima i procesima. Međutim, u mnogim oblastima napredak se može postići samo u bliskom partnerstvu sa dobavljačima i kupcima. Shodno tome, saradnja i partnerstva u održivosti čine nezaobilazan stub nove Tesa strategije.