SFSOPLATE-468X60-BANNER
DVD VRAČAR
DVD VRAČAR
11050 BEOGRAD, SRB
METOHIJSKA 42, LOKAL 2

011 2410 604
011 2459 663
VESNA RISTIĆ, MARKETING

DVD VRAČAR

DVD Vračar bavi se pružanjem preventivnih usluga iz oblasti zaštite od požara.

Organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara preko 25 godina. Svi predavači su visoko obrazovani i stručni za izvođenje nastave, za šta poseduju saglasnost MUP-a.

Poslovima protivpožarne zaštite obuhvaćeno je sledeće:

 1. Neposredno organizovanje poslova ZOP-a za subjekte II i III kategorije.
 2. Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara i izrada planova zaštite od požara - DVD Vračar vrši izradu svih normativnih akata propisanim Zakonom o zaštiti od požara: Program obuke zaposlenih radnika, Pravila zaštite od požara sa izradom plana evakuacije i dr.
 3. Obuka iz oblasti zaštite od požara - vrši obuku i proveru znanja zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara, prema Programu obuke. DVD Vračar raspolaže kabinetom opremljenim za izvođenje obuke, a obuka se po dogovoru može vršiti i u prostorijama klijenata.
 4. Projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara u koje spadaju: 
 •  Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara;
 •  Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara;
 •  Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para;
 •  Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote.

U okviru prodajnog programa firme DVD Vračar nalaze se:

 1. vatrogasni aparati svih tipova,
 2. hidrantska oprema,
 3. znakovi, nalepnice, table upozorenja i dr.

DVD Vračar je jedan od lidera kada je u pitanju servisa protivpožarnih aparata i druge opreme. Za obavljanje ovih usluga poseduje odobrenje MUP Uprava za zaštitu i spasavanje.Poseduje opremljen servis u kome vrši kontrolu, servisiranje i ispitivanje svih vrsta protivpožarnih aparata kao i terensku službu koja dolazi po pozivu klijenata. Takođe, vrši merenje pritiska u hidrantskoj mreži , popravku hidrantske instalacije i servis stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara.

U usluge firme DVD Vračar spada i fizičko-tehničko obezbeđenje. Kvalitet usluga pokazuje i dugogodišnja saradnja sa mnogim preduzećima koja datira još od 1983. godine.

Poseduje sledeće licence:

 1. Za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite imovine i održavanja reda na sportskim; priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana;
 2. Za poslove projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite;
 3. Za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite;
 4. Za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika;
 5. Za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.