SFSOPLATE-468X60-BANNER
MIP-TIMO
MIP-TIMO
35230 ĆUPRIJA, SRB
BRAĆE NEŠIĆ 55 A

035 8470 300
035 8476 367
035 8470 300

MIP-TIMO

Preduzeće MIP-TIMO d.o.o. Ćuprija, fabrika kotlova samostalno posluje još od 1981 godine, do kada je bila u sklopu složenog preduzeća MIP Ćuprija. Do 1989. godine firma je proizvodila konstrukcije i vage za merenje i nakon deobe formirana su dva preduzeća MIP-TIMO d.o.o. sa novim proizvodnim programom kotlova i  MIP-MERILA d.o.o. sa starim programom vaga.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja toplovodnih kotlova na tečno i gasovito gorivo kapaciteta od 100 - 6000kW. Vremenom je proizvodni program proširen i sada su u ponudi: toplovodni kotlovi na čvrsto gorivo i piljevinu, parni kotlovi na čvrsto, tečno i gasovito gorivo i ostala oprema koja se koristi za grejanje (bojleri, rezervoari za tečna goriva, izmenjivali, samostojeći dimnjaci, hemijske pripreme vode).

Pored proizvodnje termotehničke opreme koja se u pojedinim slučajevima izrađuje i na licu mesta, preduzeće se bavi i remontima kotlova drugih proizvođača, kao i montažom proizvedene opreme. Najpoznatiji kupci su gradske toplane, Beogradske elektrane, zdravstvene ustanove, škole i sva ostala preduzeća koja koriste MIP-TIMO opremu za grejanje ili u procesu proizvodnje. MIP-TIMO d.o.o. mešovito preduzeće sa većinskim društvenim kapitalom je 26.12.2003. na javnoj aukciji kupljeno od strane rukovodstva firme tako da sada  preduzeće posluje kao MIP-TIMO d.o.o. Ćuprija.

Od većih kupaca firme izdvajaju se sledeća preduzeća:

  • JKP Beogradske elektrane, Beograd,
  • JKP Toplifikacija, Sremska Mitrovica,
  • JKP Toplana, Loznica,
  • JKP Valjevo, Valjevo,
  • JKP Stambeno, Ruma,
  • JKP Toplana, Pančevo,
  • JKP Toplifikacija, Smederevo.