IZOLACIJA-468X60-BANNER
GEO-DEL-MLAVA
GEO-DEL-MLAVA
12300 PETROVAC NA MLAVI, SRB
SRPSKIH VLADARA 165

012 320 200
063 8567 905
065 3324 340
VLADANKO ŽIVOTIĆ, direktor

GEO-DEL-MLAVA

GEO-DEL-MLAVA je geodetska organizacija koja je registrovana za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na premer i izradu katastra nepokretnosti i vodova, njihovo održavanje i obnovu, u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima.

Nekoliko hiljada rešenih predmeta na poslovima održavanja nepokretnosti i vodova, i drugih ovlašćenih poslova su garancija njihove reputacije.

Usluge:

 • Izrada situacionog plana i situacija terena;
 • Identifikacija katastarskih parcela i objekata;
 • Snimanja objekata u katastru zemljišta i katastru nepokretnosti;
 • Obnove granica parcela (omeđavanje);
 • Deobe parcela u katastru zemljišta i katastru nepokretnosti;
 • Sve usluge za potrebe veštačenja;
 • Omeđavanje parcela;
 • Deoba parcela;
 • Katastarsko-topografski plan;
 • Situacije;
 • Projekat geodetskog obeležavanja;
 • Realizacija projekta geodetskog obeležavanja;
 • Snimanje podzemnih vodova;
 • Skice stanova i lokala;
 • Geodetsko osmatranje objekta;
 • Geodetski snimak;
 • Snimanje izvedenog stanja;
 • Obeležavanje objekata i dr.

Geodetske usluge GEO-DEL-MLAVA vrši na području Petrovca na Mlavi, Žagubici, Kučevu i Golupcu.


Izdvojeno mesto 1
Ulica Miodraga Rajića b.b.
12240 Kučevo

Izdvojeno mesto 2
Ulica Sinđelićeva 4
12320 Žagubica