INFONET-468X60-BANNER
NID-ENERGY SYSTEMS
NID-ENERGY SYSTEMS
35250 PARAĆIN, SRB
VOJVODE MIŠIĆA 64

035 564 128
035 573 044
065 8315 130
035 564 128
NEBOJŠA NIKOLIĆ, DIREKTOR

NID-ENERGY SYSTEMS

NID ENERGY SYSTEM počelo je sa radom 1989. god. Od tada je izraslo u kolektiv od 30 ljudi koji stalno kroz predani rad daju adekvatan odgovor na izradi projekata, instalacija i rešenja.

Struktura firme:

 • Inženjerski tim za projektovanje i rukovođenje projektima.
 • Stručni izvršioci koji realizuju projekte uz stalno poboljšanje koje treba da zadovolji sve zahteve korisnika usluga.
 • Servisni tim koji prati instalaciju od puštanja u pogon do kraja i kroz kasnije održavanje.

Inženjering i projektovanje:
Izrada tehničke dokumentacije za izdavanje odobrenja za gradnju ili za izvođenje: instalacija grejanja, ventilacije, klimatizacije, gasnih instalacija, bazenske tehnike, solarnih instalacija za primenu u domaćinstvima, javnim i komercijalnim objektima, industriji.

Izvođenje-montaža instalacija:

 • Toplotnih pumpi - toplotne pumpe voda-voda, vazduh-voda; geotermalnih toplotnih pumpi.
 • Grejanje - radijatorsko, podno, zidno grejanje sa kotlarnicama na čvrsto, tečno i gasovito gorivo; Rešenje razvoda i distribucije tečnih i gasovotih goriva.
 • Industrijske instalacije - termotehničke instalacije proizvodnih hala, razvod fluida, montaža mašina i instalacija.
 • Ventilacije - proizvodnja ventilacionih kanala i ventilacionih jedinica od standardnih elemenata, ventilacija objekata, industrijsko otprašivanje.
 • Klimatizacije - Instalacija single split sistema, instalacije multi sistema, VRF instalacije klimatizacije, vodene instalacije sa ventilatorskim konvektorima ili klima komorama, instalacije i povezivanja čilera, toplotnih pumpi, rashladnih kula.
 • Gasnih instalacija - instalacija prirodnog gasa, unutrašnje gasne instalacije objekata, izrada merno-redukcionih stanica, instalacije tečnih gasova, razvod komprimovanog vazduha.
 • •Solarnih instalacija - za potrebe pripreme tople sanitarne vode ili povećanje efikasnosti sistema grejanja, montaža i povezivanje solarnih kolektora, solarnih stanica automatike.
 • Bazenske tehnike - privatni i javni plivački bazeni sa garantovanim karakteristikama kvaliteta vode.
 • Automatske regulacije - mašinski i elektro radovi na automatizaciji i lakom korišćenju svih izvedenih instalacija i obuka rukovaoca.

Servis:
Servisno puštanje u pogon, održavanje u garantnom i vangarantnom roku uređaja za grejanje i klimatizaciju proizvođača:

 • BOSCH, Nemačka - gasni kotlovi i bojleri,
 • IMMERGAS, Italija - gasni kotlovi i bojleri,
 • SIME, Italija - gasni kotlovi i bojleri,
 • MIKOTERM, Srbija - električni toplovodni kotlovi,
 • SCHWANK, Nemačka - gasni uređaji za grejanje zračenjem,
 • HITACHI - klima uređaji.

Godišnji pregled i održavanje unutrašnjih gasnih instalacija prirodnog gasa industrijskih instaslacija i privatnih objekata u skladu sa Zakonom o energetici.

Proizvodnja:

 • Ventilacioni kanali prema projektu ili zahtevu naručioca; ventilacione jedinice, distributivni elementi, plenumi i regulatori protoka.
 • Pribor za podno grejanje - držači za cevi za podno grejanje.

Uvoz,prodaja,servis:

 • HITACHI Japan - celokupan program vrhunskih klima uređaja, toplotnih pumpi,čilera...
 • Kompletna tehnička podrška za projektovanje i izvođenje instalacija.
 • Kompletan „after sales service“.

KATEGORIJE