SFSOPLATE-468X60-BANNER
SIGURNOST BORVIN
SIGURNOST BORVIN
21137 NOVI SAD, SRB
VLADIKE ĆIRIĆA 17

021 493 792
064 1759 312
021 4793 048
BOJAN LUKIĆ

SIGURNOST BORVIN

Firma SIGURNOST BORVIN DOO je osnovana 1997. godine. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu firma ima širok program rada iz oblasti zaštite od požara, zaštite od provale i zaštite na radu. Svojim načinom i kvalitetom rada firma održava poslovne odnose sa mnogobrojnim partnerima u Srbiji i u Crnoj Gori.

Osnovne delatnosti firme su:

 • Promet protivpožarne opreme:
  • protivpožarni aparati
  • hidrantska oprema
  • rezervni delovi za PPA i hidrante
 • Vođenje poslova zaštite od požara i bezbednosti i zaštite na radu
 • Promet zaštitne i radne odeće i obuće
 • Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini i ostalih dokumenata BIZR
 • Izrada pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara i sanacionih planova
 • Izrada planova zaštite od požara i glavnih projekata zaštite od požara
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara u skladu sa čl. 53. Zakona o zaštiti od požara
 • Servisiranje i remont protivpožarne opreme i sistema za dojavu požara
 • Ugradnja protivpožarnih i protivprovalnih sistema
 • Daljinski nadzor protivprovalnih sistema

Spremni su da odgovore na potrebe kupaca na najbrži i najefikasniji način sa kvalitetom usluge i proizvoda koji je daleko ispred konkurencije.