INFONET-468X60-BANNER
PEIKKO SLOVAKIA
PEIKKO SLOVAKIA
92591 KRALOVA NAD VAHOM, SK
KRALOVA NAD VAHOM 660

+381 63 589955, SRBIJA
+385 99 6472007, HRVATSKA
ZSOLT KOKREHEL

PEIKKO SLOVAKIA

Peikko Grupa je jedan od vodećih globalnih dobavljača veznih elemenata u betonskim konstrukcijama i spregnutih konstrukcija. Inovativna rešenja Peikko-a investitorima ubrzavaju proces izgradnje, čine ih lakšim i pouzdanijim. Peikko je prisutan u 30 zemalja sa svojim lokalnim predstavništvima u Evropi, u Kini, na Srednjem Istoku i u Severnoj Americi. Proizvodni kapaciteti su razmešteni u 9 zemalja. U 2013. godini Peikko je imao neto prodaju u visini od oko 125 miliona evra. Peikko je u porodičnom vlasništvu i upravljanju i zapošljava više od 1.200 inženjera i stručnjaka. Peikko je osnovan 1965. godine u Lahtiju, Finska.

Tehnička rešenja i proizvodi koje nudi Peikko:

 1. Veze u montažnim armiranobetonskim konstrukcijama
  1. Vijčane veze AB stubova – zamena klasične armiranobetonske čašice sa efikasnim rešenjem krute veze primenom papuča stubova i sidrenih vijaka, nalik veze kod čeličnih stubova. Papuče i sidra HPM i HPKM za umerena opterećenja kao i PPM i PEC za izuzetna opterećenja;
  2. Skrivene čelične konzole PCs konzole efikasno zamenjuju klasične betonske konzole. Arhitektonski smeta betonska konzola ispod grede, rešenje je sa PCs konzolama na stubovima i PC papučom za betonsku gredu;
  3. Krutim vezama greda sa stubom primenom RBC papuča za AB grede se efikasno rešava kontiunalnost grede kod oslanjanja greda na stub ili se formira kruti ugao/ram;
  4. SUMO papuče za zidne panele – vijčana veza krupnopanelnog sistema;
  5. PETRA čelične grede za vekslovanje – primena kod otvora u međuspratnoj konstrukciji kod ošupljenih ploča;
  6. PVL omče – monolitna veza krupnopanelnog sistema;
  7. Ankeri za dizanje AB montažnih elemenata – KK ankeri sa kugličastom glavom, RR pločasti ankeri i JENKA navojni ankeri.
 2. Tanke montažne međuspratne konstrukcije BEZ greda
  DELTABEAM® – je spregnuta greda čelik-beton fleksibilnih mogućnosti. Svaka greda je unikatna. Prednosti pri izgradnji: montažna izgradnja, mala statička visina, lagana konstrukcija, bez oplata i podupiranja, veliki rasponi, bez prepreke za istalaciju i protivpožarna otpornost po zahtevu do R120 min. bez dodatne zaštite na licu mesta.
 3. Veze u monolitnim armiranobetonskim konstrukcijama
  1. PSB protivprobojni čepovi za osiguranje ploča oslonjene direktno na stubove ili temeljnih ploča opterećenih stubovima. Efikasno dimenzioniranje i ugradnja, pogodan za dinamička opterećenja. Ušteda u radu i vremenu.
  2. MODIX® _ je nastavak armature navojnom vezom, zamena za sučeoni var ili preklop armature. Pogodan i za dinamička opterećenja. Bez posebnih alata.
  3. NIRO elementi za prekid termičkih mostova kod konzolnih AB ploča u zgradarstvu.
  4. Anker ploče koje se sa lakoćom proračunavaju besplatnim Peikko Designer® softverom.
 4. Proizvodi za industrijske podove, podove na nasutoj podlozi i šipovima
  1. Tera Joint dilatacioni profil je integrisani sistem zarobljene oplate, zaštite ivice betona i elemenata za prenos opterećenja. Pogodan je za izradu podova izuzetne ravnoće. Dostupan u crnoj, toplo pocinkovanoj i nerđajućoj izvedbi. Debljina podne ploče 100-300mm.
  2. Metaform dialatcioni profil široke namene primeljiv kod unutrašnjih i spoljnih betonskih ploča. Integrisani sistem zarobljene oplate, zaštite ivice betona i elemenata za prenos opterećenja. Razne varijante su dostupne sa pomoćnim sredstvima za instalaciju. Debljina podne ploče 100-300mm.
  3. Uniform zarobljene montažne čelične oplate za podne konstrukcije sa sistemom za prenos opterećenja.
  4. Unirail ravnjače za završni sloj betonskog poda. Debljine sloja 40-120mm.
  5. Joint saver trajna ispuna fuga sa ili bez zaštite ivice betona. Otvor fuge 10-40mm.
 5. Temeljenje čeličnih stubova vetrogeneratora
  Kompletno rešenje gravitacionih temelja vetrogeneratora sa dimenzionisanjem temelja i sidrenih vijaka. Primenom Peikko sistema ušteda u betonu i armaturi za cca. 25%.