ROTO ALIBUNAR
ROTO ALIBUNAR
26310 ALIBUNAR, SRB
BLOK 16 B.B.

013 641 690
060 5523 030
064 1060 900
066 6680 038
013 641 690

ROTO ALIBUNAR

ROTO grupa, sa sedištem u Murskoj Soboti (Slovenija), zastupa 10 firmi sa proizvodnjom u četiri evropske zemlje. Kompanija je u privatnom vlasništvu i prisutna je više od 40 godina na tržištu u Regionu i širom EU kao uspešan proizvođač i pouzdan poslovni partner.

ROTO spada među vodeće kompanije u Evropi čiji proizvodi se izlivaju putem rotomolding tehnologije. Pri tome su zadovoljene sve potrebe za kvalitetom i funkcionalnošću i obezbeđen garantovan dug vek trajanja.

Roto program VODA - uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, separatori ulja i masti, rezervoari za kišnicu i vodu za piće, septičke jame – namenjeni su očuvanju i zaštiti zdrave životne okoline.

  1. Rezervoari za vodu - pogodni su za čuvanje vode za piće, kišnice...
  2. Biološki prečistači otpadnih voda - namenjeni su za prečišćavanje otpadnih fekalnih voda iz domaćinstva. Izrađuju se za male stambene jedinice (2-9 stanovnika), za zgrade ili delove naselja do 400 stanovnika ili kao komunalni prečistači kapaciteta do 3.000 ekvivalenata stanovnika.
  3. Separatori ulja - koriste se za prečišćavanje voda zauljenih sintetičkim uljima i mastima, kao na primer na benzinskim stanicama, auto-praonicama, servisima i tehničkim pregledima vozila, fabričkim dvorištima, parking površinama, pored puteva.
  4. Separatori masti - namenjeni su za prečišćavanje otpadnih voda iz objekata iz kojih se mogu izliti masti biljnog ili životinjskog porekla, dakle u objektima u kojima se priprema i prerađuje hrana.
  5. Septičke jame - koriste se za skladištenje otpadnih i fekalnih voda. Potpuno su vodonepropustive, a zahvaljujući kvalitetu izrade imaju izuzetno dug vek trajanja.
  6. Kanalizacione revizione šahte - izlivene su iz jednog dela što im omogućuje apsolutnu vodonepropustivost.
  7. Vodomerne šahte - izlivene su iz jednog dela i apsolutno su  vodonepropustive. Termički su izolovane, a svaka šahta ima i svoj poklopac.
  8. Kablovske šahte (PKJ) i telekomunikacioni ormari izliveni su po EU standardima i apsolutno su vodonepropustivi.

Funkcionalno oblikovani i kvalitetni proizvodi izrađeni su po EU standardima i važećoj evropskoj regulativi. Roto proizvodi ilziveni su od nerecikliranog polietilena (LDPE), polipropilena ili armiranog poliestera (GRP). Ukoliko  se  ukopavaju u  „zelenu površinu“  na kojoj nema saobraćaja, zbog kvalitetne izrade nije potrebna betonska „košuljica“.

Svi ROTO porizvodi mogu se 100% reciklirati.

Kompanija Roto raspolaže tehnologijom da u slučaju posebnih zahteva i većih količina izradi proizvode po želji i nalogu kupca.

Uz pomoć sopstvenog odeljenja za razvoj, proizvodnja iz godine u godinu se širi i plasiraju se novi proizvodi. Firme u ROTO grupaciji ostvaruju kontinuirani godišnji rast što je rezultat stalnog razvoja proizvoda, ulaganja u moderne proizvodne pogone i prodajni uspeh na svim kontinentima.