CORECT 2
CORECT 2
11070 NOVI BEOGRAD, SRB
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 44/8

011 7110 582
063 8047 404
011 2120 171

CORECT 2

Osnovna delatnost preduzeća CORECT 2 je inženjering telekomunikacionih (optičkih, bakarnih, bežičnih i putem satelita), elektronskih i energetskih sistema:

 • Instalacija sistema telekomunikacija u standardnom i industrijskom okruženju i u Ex zonama povećanog rizika od požara i eksplozije
 • Isporuka i montaža sistema za prenos signala putem optičkog kabla (Fiber optics) sa kompletnom pratećom opremom.
 • Isporuka i montaža sistema za bežični prenos signala uz optičku vidljivost, kao I putem satelitskog interneta u svim uslovima konfiguracije terena.
 • Isporuka i montaža svih vrsta telefonskih instalacija (klasičnih i IP) , ispitivanje i sanacija postojećih sistema
 • Isporuka i instalacija računarskih mreža
 • Instalacija energetskih instalacija jake i slabe struje
 • Instalacija sistema tehničke zaštite i to :
  • sistemi video nadzora i CCTV (za proizvodni proces i za sektor bezbednosti)
  • videointerfonski i interfonski sistemi (industrijski i Ex)
  • alarmni sistemi,
  • sistemi za detekciju i dojavu požara i opasnih gasova,
  • sistemi za zaštitu ograđenog i zatvorenog prostora,
  • sistemi za kontrolu pristupa i evidencije radnog vremena,
  • integralni sistemi elektronske tehničke zaštite.

Svi sistemi se zavisno od zahteva kupaca izvode u analogno digitalnoj tehnologiji, IP tehnologiji ili u kombinaciji oba modela, uz instalaciju za prenos signala putem optičkog kabla, UTP kabla, koaksijalnog kabla, bežično i putem satelita.

Preduzeće CORECT 2 isporučuje i ugrađuje isključivo opremu poznatih svetskih proizvođača (PELCO, INDIGO VISION, AXIS, MAGAL, SIEMENS, MILESTONE SYSTEMS) sa višegodišnjom garancijom za opremu i radove.

Projektanti sistema i vršioci nadzora nad izvođenjem pored obaveznih domaćih licenci imaju i sertifikate o obuci većeg broja svetskih proizvođača ove opreme.

Posebna delatnost preduzeća je konsalting za sisteme tehničke zaštite, projektovanje i revizija projekata, nadzor nad izvođenjem, kao i ostala stručna pomoć kod donošenja odluke o prihvatanju ponuđenog sistema.

Reference:

 • Video nadzor postrojenja za bušenje i istraživanje u ex izvođenju sa satelitskim prenosom slike
 • Video nadzor punilišta cisterni i vagon cisterni u RNP
 • Procesni video nadzor energane i HPV-a u "Rafineriji nafte Pančevo"
 • Procesni video nadzor (u Ex-proof izvedbi ) proizvodnog bloka 6 u "Rafineriji nafte Pančevo"
 • Video nadzor pristaništa RNP na Dunavu za potrebe sistema protivpožarne zaštite na pristanima za istakanje derivata i utakanje nafte
 • Video nadzor kontrolnog centra JKP "Vodovod" na Makišu u Beogradu