MARA 1
MARA 1
42232 DONJI MARTIJANEC, CRO
VARAŽDINSKA 65

+385 98 267298
+385 97 7974845

MARA 1

Preduzeće Mara1 d.o.o. iz Donjeg Martijanca u Varaždinskoj županiji, Hrvatska, osnovana je 2002. godine. Osnovna vizija prilikom osnivanja bila je energetska efikasnost i održiva gradnja.

Na početku drugog milenijuma energetska efikasnost u građevinarstvu, iako uz mnoge nesrazmere u cenama i ponudi celokupnih rešenja, nezaustavljivo je kucala na vrata. Tržište se u poslednjoj deceniji kompletiralo sa kvalitetnim proizvodima i materijalima, tehnološkim rešenjima i standardima pa se sada sa sigurnošću može govoriti kako su ljudi svesni, a pogotovo u današnje vreme kada energija postaje sve skuplja, kako je u stvari logično i jedino ispravno biti – energetski efikasan.

Sve vreme, učestvujući na tržištu održive i energetski efikasne gradnje kroz izrade projekata, tehnoloških studija i savetovanja, u Mari 1 se učilo o novim materijalima, a takođe, na šta je ovo preduzeće vrlo ponosno, je to što se u saradnji sa proizvođačima razvijalo i činilo boljim, s namerom da se s vremenom i na kraju, pasivna gradnja nametne kao standard.

Gradimo s Vama pametno već gotovo dve decenije!